Home / ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ

ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ

ਮਹੀਨੇ ਦੀ 20 ਕਰੋੜ ਤਨਖਾਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ 5ਵੀਂ ਪਾਸ ਵਿਆਕਿਤ

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਗੀ ਪੜਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਕੁੱਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਣ ਤੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ |ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਪੈਦੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ …

Read More »