Home / ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ / ਦੁਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ … (ਦੇਖੋ ਵੀਡਿਓ)

ਦੁਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ … (ਦੇਖੋ ਵੀਡਿਓ)

ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵਚਿੱਤਰ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੀਬ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ .ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ . ਦੋਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਪਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ .ਵਿਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਜਾ ਵੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ .ਦੇਜਾ ਵੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਹਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ . ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ

ਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਹਿਸਾਸ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ .ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ . ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਡੀ ਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਜਾਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ . ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਈਮੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ . ਪਰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ . ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਦੇ ਜਾਦੂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *